Een subcategorie toevoegen door de categorie- en paginanaam samen te voegen

Met de optie Samenvoegen kunt u waarden vullen door andere waarden te combineren.

Regelset
Waarde
Voorwaarde
Geen (altijd uitvoeren)
Handeling

Waarde van subcategorie overschrijven naar samengevoegde waarde

Categorie

Paginanaam

Bijvoorbeeld:

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529