Logboeken

Logbestanden waarmee u kunt zien wanneer gebruikers zich aanmelden, hoe ze deze gebruiken, gebruiken, gebruiken, gebruiken, rapporten met suites en Admin wijzigen.

Analytics > Admin > All admin > Logs

Beheerderslogboek section_8ADE8A7204A8401C968ABC20AECA381D

Het beheerderlogboek rapporteert alle veranderingen die door beheerders in admin hulpmiddelen worden aangebracht. Het logboek verstrekt een gateway aan user-defined rapporten van om het even welke drie logboeken. U kunt zoeken naar gebeurtenissen die binnen een bepaald datumbereik overeenkomen met de geselecteerde criteria.

Gebruik en toegangslogboek section_6FBAF92D9EA244809C45A78A2F0A7232

De Usage and Access Log Hiermee kunt u het rapportgebruik op gebruikersaccountniveau evalueren. Zo worden bijvoorbeeld acties voor openen, maken, bijwerken, delen en verwijderen in Analysis Workspace bijgehouden. Hierdoor kunt u beter zien wie de werkruimte gebruikt en hoe vaak.

Element
Beschrijving
Datumbereik
Geef een datumbereikfilter op. U kunt een datum handmatig invoeren in de notatie JJJJ-MM-DD of op het kalenderpictogram klikken om een datum te selecteren.
Aanmelden
Filter het logbestand op gebruikersnaam.
IP
Filter het logboek door een IP adres.
Rapportsuite
Filter het logboek door een specifieke identiteitskaart van de rapportreeks.
Type gebeurtenis
Filter het logbestand op een gebeurtenistype. Selecteer een gebeurtenistype in de vervolgkeuzelijst. Zie de volledige lijst met gebeurtenistypen hieronder.
Gebeurtenis
Filter het logbestand op een woord of woordgroep in de gebeurtenisbeschrijving.
Rapport downloaden
Hiermee exporteert u de inhoud van de Usage & Access Log aan een door tabs gescheiden bestand.

Gebeurtenistypen

Het type Event
Beschrijving
Geen categorie
Kan elk gebeurtenistype zijn.
Aanmelden mislukt
Aanmeldingsproces gebruiker is mislukt.
Aanmelden gelukt
Gebruiker is aangemeld.
Handeling Admin
Er heeft zich een beheeractie voorgedaan, zoals het bewerken van een rapportsuite, het wijzigen van de bedrijfsinstellingen, het maken van een gebruiker, het annuleren van een rapportageaanvraag, enzovoort.
Wijziging van beveiligingsinstelling
Er is een beveiligingsinstelling gewijzigd.
Waarschuwing verzonden
Er is een waarschuwing verzonden.
Handeling van gebruiker
Gebruikersgegevens zijn bewerkt.
Gereedschap weergegeven
Er is een gereedschap weergegeven.
Omniture-actie
Een actie is uitgevoerd door Adobe.
Herstel van wachtwoord
Er is een wachtwoord hersteld.
Bladwijzers
Er is een bladwijzer beheerd.
Dashboards
Er is een dashboard beheerd.
Waarschuwingen
Er is een waarschuwing beheerd.
Kalendergebeurtenissen
Er is een kalendergebeurtenis beheerd.
Doelen
Er is een doel beheerd.
Rapportinstellingen
Er is een rapportinstelling beheerd.
Geplande rapporten
Een gepland rapport is beheerd.
Uitsluiten door IP
IP-instelling gewijzigd.
Pagina's een naam geven
Vervangen.
Classificaties
Er is een classificatie beheerd.
Databronnen
Er is een gegevensbron beheerd.
Werkruimteproject
Een Workspace-project is weergegeven of bewerkt.
Segment
Er is een segment gemaakt/bewerkt.
Berekend metrisch
Er is een berekende metrische waarde gemaakt/bewerkt.
Datumbereik
Er is een datumbereik gemaakt/bewerkt.
Virtuele rapportsuite
Er is een virtuele rapportsuite gemaakt/bewerkt.
Contributieanalyse
Er is een bijdrageanalysetaak uitgevoerd.
API-methode
Er is een API-aanroep gemaakt.

Logboek voor wijzigen van suite rapporteren section_3864966639414BBEA871F4D0352F56B6

In het logbestand Wijziging van rapportsuite worden de wijzigingen weergegeven die u buiten Admin hebt aangebracht in uw rapportsuites.

Hulpmiddelen die een rapportreeks van buiten kunnen wijzigen Admin Tools omvatten:

  • Bijwerkingen die zijn geüpload in een webbrowser (classificaties die zijn geüpload via FTP worden niet opgenomen in het wijzigingslogboek)
  • Wijzigingen die in eerdere versies zijn aangebracht.
  • Wijzigingen aangebracht door een accountvertegenwoordiger of door de klantenservice met interne tools
Element
Beschrijving
Datumbereik
Geef een datumbereikfilter op. U kunt een datum handmatig invoeren in de notatie JJJJ-MM-DD of op het kalenderpictogram klikken om een datum te selecteren.
Bedrijf
Filter het logboek door bedrijfsnaam.
Aanmelden
Filter het logbestand op gebruikersnaam.
IP
Filter het logboek door een IP adres.
Gebeurtenis
Filter het logbestand op een woord of woordgroep in de gebeurtenisbeschrijving.
Rapport downloaden
Hiermee exporteert u de inhoud van de Usage & Access Log aan een door tabs gescheiden bestand.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529