Detectie van betaalde zoekopdracht

Paid Search Detection onderscheidt betaalde van natuurlijke zoekopdrachten in de Search Engines en Search Keywords rapporten. U kunt de zoekmachines opgeven waar u betaalde advertenties gebruikt en een tekenreeks opgeven die u kunt vinden in de URL van een bezoek van een betaalde advertentie.

Configuratieopties configuration

In de volgende tabel worden de velden en opties beschreven waarmee u betaalbaar zoeken configureren.

Optie
Beschrijving
Search Engine
Selecteer een zoekprogramma in de vervolgkeuzelijst. U geeft de engine op als u verschillende parameters voor de queryreeks gebruikt voor verschillende zoekprogramma's. Gewoonlijk wordt de waarde Any volstaat.
Query string
Specificeert een koord voor een case-sensitive gelijke met om het even welk deel van de parameter van het vraagkoord, dat het deel van url na "?" is.
Opmerking: Paid Search Detection is hoofdlettergevoelig. Een regel die bijvoorbeeld "PID" opgeeft als parameter voor een querytekenreeks, komt niet overeen met "pid". Als uw organisatie gemengde gevallen gebruikt, plaats de nauwkeurige waarden als afzonderlijke regels, zodat kunnen alle gewenste parameters van het vraagkoord worden gevangen.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529