Overzicht van beheerprogramma's

Het gebied met hulpprogramma's voor analysebeheer is het belangrijkste gebied voor het beheer van uw Adobe Analytics-instantie. U kunt hiervoor de meeste beheertaken uitvoeren. Het andere gebied voor het beleid van Analytics, de Adobe admin console, is voor leveringsgebruikers en plaatsende toestemmingen.

Hieronder volgt een uitsplitsing van deze twee gebieden:

Gereedschappen voor analysebeheer

Gebruik het gebied Analytics admin tools voor alle Adobe Analytics-beheertaken (behalve gebruikersprovisioning en beheer van machtigingen). Voorbeelden van algemene administratieve taken zijn: het creëren en beheren van rapportsuites; het invoeren van externe gegevensbronnen; het uitsluiten van gegevens van specifieke IP adressen; etc.

Zie de inhoudshiërarchie aan de linkerkant van de pagina om naar een beheertaak te springen die beschikbaar is in Adobe Analytics.

WARNING
Open niet meerdere beheertabbladen in dezelfde browser. Dit kan ertoe leiden dat u per ongeluk montages aan de verkeerde rapportreeks bewaart. Bijvoorbeeld, als u regelreeksen moet vergelijken en hen kopiëren aan een nieuwe rapportreeks, adviseren wij dat u nieuwe browser opent of een het schermschot neemt om regelreeksen te vergelijken.

Navigeer naar om beheergereedschappen te openen Analytics > Admin.

Adobe-beheerconsole

Gebruik dit gereedschap om gebruikers toegang te bieden en toegangsmachtigingen te wijzigen.

Voor alle organisaties die naar Adobe IMS zijn gemigreerd, worden deze taken uitgevoerd in de beheerconsole van de Adobe. Zie de klasse Adobe Analytics First Admin Guide. Als uw organisatie nog niet naar Adobe IMS is gemigreerd, raadpleegt u Analyseer gebruikersmigratie naar de Adobe Admin Console.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529