Server-kant door:sturen overzicht

Server-kant het door:sturen wordt ontworpen voor klanten die gegevens van Analytics aan andere Oplossingen van het Experience Cloud in real time willen delen. Wanneer toegelaten, server-zijhet door:sturen staat ook Analytics toe om gegevens aan andere oplossingen van het Experience Cloud te duwen en voor die oplossingen om gegevens aan Analytics tijdens het proces van de gegevensinzameling te duwen.

Server-kant het door:sturen verbetert op gegevensinzameling omdat het:

 • Vermindert vraag van de pagina. Met server-kant door:sturen, Audience Manager klanten hoeven niet meer DIL voor gegevensinzameling te gebruiken omdat het van Analytics door:sturen. DIL verwijderen betekent een "/event" vraag. Minder vraag helpt paginaoplaadtijden te verbeteren, wat voor een betere klantenervaring op uw plaats maakt.
 • Laat u uit gegevens voordeel halen delend onder de oplossingen van het Experience Cloud.
 • Conform onze beste praktijken voor de implementatie en implementatie van code van de Audience Manager.
TIP
De huidige klanten van de Audience Manager die Analytics gebruiken zouden aan server-zijhet door:sturen moeten migreren. De nieuwe klanten van Adobe Analytics en van de Audience Manager zouden server-zijdoor:sturen (in plaats van DIL) als standaardgegevensinzameling en overdrachtmethode moeten uitvoeren.
IMPORTANT
Op verzoek van de EU-regelgeving inzake naleving van cookies hebben de voor de verwerking verantwoordelijken (klanten van Analytics) nu de mogelijkheid om gegevens vóór de toestemming te beperken tot Adobe Analytics en te voorkomen dat deze gegevens aan de serverzijde naar Adobe Audience Manager worden doorgestuurd. Met een nieuwe variabele voor de implementatiecontext kunt u treffers markeren op plaatsen waar geen toestemming is ontvangen. Als de variabele is ingesteld, worden deze treffers niet naar Adobe Audience Manager verzonden totdat de toestemming is ontvangen. Zie voor meer informatie GDPR_ePrivacy-naleving en server-side doorsturen.

Om te begrijpen waar uw organisatie in termen van het uitvoeren van server-kant het door:sturen is, ga door deze bevestigingsstappen:

step1_icon.png, afbeelding Implementatie van ECID-service controleren

Controleer of de service Experience Cloud-id (ECID) is geïmplementeerd door de Verzoek voor het bijhouden van analyses.

Controleer op het tabblad Verzoek of er een ECID-waarde wordt ingesteld. Dit vertelt u dat de Dienst van de Identiteit correct wordt uitgevoerd, wat een noodzakelijke voorwaarde voor server-zijhet door:sturen is.

step2_icon.png, afbeelding Verifieer server-kant het door:sturen implementatieversie

Verifieer of u reeds een versie van server-zij door:sturen uitgevoerd hebt, door het verzoek voor het bijhouden van analyses inspecteren.

Controleer op het tabblad "Reactie" of de reactie gegevens van de Audience Manager bevat. Indien u ziet:

 • A JSON-reactie van Audience Manager die items bevat zoals "postbacks" of "dcs_region": u hebt reeds één of andere vorm van server-kant het door:sturen toegelaten. Ga door met stap 3.

 • De "status":"SUCCESS": u hebt de uitgevoerde Module van het Beheer van de Publiek, maar heeft server kant niet behoorlijk gevormd door:sturen. Ga door met stap 3.

 • A 2 x 2 afbeelding: u hebt geen server-kant het door:sturen of uitgevoerde Module van het Beheer van de Publiek. U kunt dit als volgt corrigeren:

  • Adobe Audience Manager-klanten met DIL: coördineer de volgende twee items in nauwe samenhang:

   1. Verwijder de DIL-code en installeer de Module voor publieksbeheer paginacode.
   2. Schakel het doorsturen aan de serverzijde in de UI Analytics Admin in zoals beschreven in stap 3. Als u deze instelling inschakelt voordat u de DIL-code verwijdert, worden gegevens gedupliceerd en worden aanvullende serveraanroepen met facturering naar de Audience Manager gemaakt.
  • Nieuwe Adobe Audience Manager-klanten - installeer de Module voor publieksbeheer paginacode en ga verder met stap 3. De gegevens zullen niet naar Audience Manager worden verzonden tot server-kant het door:sturen in stap 3 wordt aangezet.

step3_icon.png, afbeelding Verifieer server-kant het door:sturen implementatie van rapportreeks

Verifieer of u server-kant door:sturen op het rapport-reeks niveau, eerder dan de erfenis het volgen serverbenadering hebt uitgevoerd.

Server-kant door:sturen op het rapport-reeks niveau wordt geadviseerd over de erfenis volgende serverbenadering omdat u op een fijner niveau kunt controleren welke gegevens van Analytics worden gedeeld. Dit is ook een noodzakelijke voorwaarde voor de integratie van dit Audience Analytics.

Ga naar Analyse > Beheerder > Rapportageopties > (selecteer rapportsuites) > Instellingen bewerken > Algemeen > Server Side Forwarding. Als dit selectievakje is:

 • Inactief (U kunt geen selectie maken of het menu bestaat niet): u hebt de geselecteerde rapportsuites niet toegewezen aan een organisatie-id. Neem contact op met de klantenservice om ervoor te zorgen dat de rapportsuite correct is toegewezen.
 • Uitgeschakeld: U hebt niet de nieuwe server-kant het door:sturen aangezet. Lees de inhoud op de pagina en ga verder met het inschakelen van de functie.
 • Ingeschakeld: U bent provisioned voor nieuwe server-kant het door:sturen. U kunt ook deze Audience Analytics-integratie instellen.
NOTE
Gegevens worden niet weergegeven in andere oplossingen voor Experiencen Cloud, zoals Audience Manager of Soorten publiek totdat alle drie de stappen zijn voltooid. Nadat deze instellingen zijn ingeschakeld, duurt het enkele uren voordat deze instellingen van kracht worden.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529