Permanente verkeersverhoging opgeven

U kunt verwachte verkeersniveaus veranderen zodat kan de Adobe middelen opnieuw toewijzen om het nieuwe verkeersniveau te behandelen. (U kunt ook plannen een verkeersspiraal als u tijdelijk bronnen opnieuw wilt toewijzen.)

Adobe vereist voorafgaande kennisgeving voor nieuwe accountinstellingen, verkeersspikes en verkeersverhogingen. Hardware moet vooraf worden toegewezen om latentie en mogelijke negatieve effecten voor het gehele systeem tot een minimum te beperken.

IMPORTANT
De Adobe kan "placeholder"verzoeken van de verkeersverandering niet aanpassen. Tenzij anders vermeld, moet u zo nauwkeurig mogelijk de voorgestelde aanlooptijd in acht nemen, inclusief het niet te vroeg verzenden van een waarschuwing.

Gebruik de volgende richtlijnen om te bepalen hoe ver van tevoren u een verkeersalarm moet voorleggen:

Termijnen voor hardwaretoewijzing

Type wijziging
Leadtijd vereist
Nieuwe accountinstellingen
 • 3 werkdagen
Verkeerspiek of plotselinge permanente toename van het verkeer met gemiddeld 25% van het dagelijkse volume in vergelijking met de laatste 30 dagen
 • Reeksen rapporteren met < 100M hits/dag: geen melding vereist
 • Reeksen rapporteren met > 100M hits/dag: 5 werkdagen
Verkeerspiek of plotselinge permanente toename van het verkeer met meer dan 25% gemiddeld dagelijks volume in vergelijking met de laatste 30 dagen
 • 5 werkdagen
Feiten voor feestdagen oktober - december
 • Eén kalendermaand

Andere zaken die in overweging moeten worden genomen:

 • Als u verscheidene rapportreeksen hebt die beginnen of stijgen die tot de bovengenoemde aantallen optellen, is de loodtijd van toepassing als som verkeer dat voor elk van hen wordt verwacht.

 • Beschikbaar zijn van de volgende informatie om een verkeersverandering voor te leggen:

  • Reeks-id rapporteren
  • Geschatte resultaten per dag
  • Go-live datum
 • De Alarm van de cliënt is ook nodig wanneer het verkeer vermindert of een rapportreeks wordt afgekeurd.

De-Allocatie van de hardware toe te schrijven aan Ongerealiseerd Verkeer

Hardware voor nieuwe rekeningen, verkeersopstoppingen en verkeersstijgingen zullen worden gedesalloceerd als het geprojecteerde verkeer in het cliëntalarm niet binnen 4 weken van de "Go levende datum"bereikt. Als het verkeer nog wordt voorzien, moet een nieuw cliëntalarm als verkeersverhoging worden geproduceerd.

Een permanente verkeersverhoging opgeven

 1. Open Report Suite Manager door op Analytics > Admin > All admin > Report suites.

 2. Selecteer een rapportsuite.

 3. Klik op Edit Settings > Traffic Management > Permanent Traffic.

 4. In de New Expected Daily Page Views veld, geeft u de totaal verwachte dagelijkse paginaweergaven voor het nieuwe verkeersniveau op.

  Zorg ervoor dat u de totaal verwachte paginaweergaven opgeeft en niet alleen de extra paginaweergaven.

 5. In de Effective Date veld, geeft u de datum op waarop het nieuwe verkeersniveau moet worden gestart en klikt u op Submit.

  note note
  NOTE
  Om een permanente verkeersverhoging te plannen, omvat een telefoonaantal in uw informatie van het gebruikerscontact zodat de Adobe u met vragen kan contacteren, indien nodig.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529