Plan een verkeerspiek

De Adobe probeert aan partner met cliënten ervoor te zorgen dat een hoog-verkeersgebeurtenis succesvol is. Het plannen van verkeerspikes is het uitgangspunt in dat het partingeren proces. De sectie van de Steek van het Programma laat u Adobe van tijdelijke verkeerspikes alarmeren zodat de aangewezen middelen kunnen worden toegewezen om hen te behandelen. U kunt voorbij servervraag schatten om een beter idee van de grootte van verkeersstroom te krijgen u moet plannen.

De geavanceerde server-zijgegevens die met verscheidene specifiek personeel in evenwicht brengen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle klanten de meest bijgewerkte mogelijke rapporten hebben. Aangezien uw organisatie Adobe van pieken in verkeer op de hoogte brengt, kan de Adobe ervoor zorgen dat de plotselinge toename in verkeer een positieve ervaring is. Als de Adobe niet op de hoogte wordt gebracht van een toename van het verkeer, kan de latentie tijdens kritieke verslagperioden toenemen.

Adobe vereist voorafgaande kennisgeving voor nieuwe accountinstellingen, verkeersspikes en verkeersverhogingen. Hardware moet vooraf worden toegewezen om latentie en mogelijke negatieve effecten voor het gehele systeem tot een minimum te beperken.

IMPORTANT
De Adobe kan "placeholder"verzoeken van de verkeersverandering niet aanpassen. Tenzij anders vermeld, moet u zo nauwkeurig mogelijk de voorgestelde aanlooptijd in acht nemen, inclusief het niet te vroeg verzenden van een waarschuwing.

Gebruik de volgende richtlijnen om te bepalen hoe ver van tevoren u een verkeersalarm moet voorleggen:

Termijnen voor hardwaretoewijzing

Type wijziging
Leadtijd vereist
Nieuwe accountinstellingen
 • 3 werkdagen
Verkeerspiek of plotselinge permanente toename van het verkeer met gemiddeld 25% van het dagelijkse volume in vergelijking met de laatste 30 dagen
 • Reeksen rapporteren met < 100M hits/dag: geen melding vereist
 • Reeksen rapporteren met > 100M hits/dag: 5 werkdagen
Verkeerspiek of plotselinge permanente toename van het verkeer met meer dan 25% gemiddeld dagelijks volume in vergelijking met de laatste 30 dagen
 • 5 werkdagen
Feiten voor feestdagen oktober - december
 • Eén kalendermaand

Andere zaken die in overweging moeten worden genomen:

 • Als u verscheidene rapportreeksen hebt die beginnen of stijgen die tot de bovengenoemde aantallen optellen, is de loodtijd van toepassing als som verkeer dat voor elk van hen wordt verwacht.

 • Beschikbaar zijn van de volgende informatie om een verkeersverandering voor te leggen:

  • Reeks-id rapporteren
  • Geschatte resultaten per dag
  • Go-live datum
 • De Alarm van de cliënt is ook nodig wanneer het verkeer vermindert of een rapportreeks wordt afgekeurd.

De-Allocatie van de hardware toe te schrijven aan Ongerealiseerd Verkeer

Hardware voor nieuwe rekeningen, verkeersopstoppingen en verkeersstijgingen zullen worden gedesalloceerd als het geprojecteerde verkeer in het cliëntalarm niet binnen 4 weken van de "Go levende datum"bereikt. Als het verkeer nog wordt voorzien, moet een nieuw cliëntalarm als verkeersverhoging worden geproduceerd.

Plan een verkeerspiek

Om een verkeerspiek te plannen:

 1. Klik op Analytics > Admin > All admin > Report suites.

 2. Selecteer een rapportsuite.

 3. Klik op Edit Settings > Traffic Management > Schedule Spike.

 4. (Facultatief) kunt u vroegere servervraag schatten om een beter idee van te krijgen hoe de grootte van verkeersstroom u moet plannen.

  Bijvoorbeeld, kunt u het dagelijkse de vraaggemiddelde van de servervraag van vorig jaar tijdens een specifiek tijdkader krijgen, plus een verwachte verhoging van het volume van de servervraag voor dit jaar. U kunt dan een verkeerspiek plannen die op deze vermenigvuldigingsfactor wordt gebaseerd.

  1. In de Past Server Calls selecteert u een begin- en einddatum voor de geselecteerde rapportsuite.

   Het bedrag voor Piekdag, Piek de Vraag van de Server van de Dag, en Dagelijks gemiddelde van de Vraag van de Server wordt gegenereerd.

  2. Voer een waarde in voor de vermenigvuldigingsfactor en selecteer Click to multiply and set.

   De waarde voor elk van de kolommen wordt vermenigvuldigd voor elke rapportreeks.

 5. In de Spuitparameters instellen in het gebied Spike Start Date veld, geeft u de datum op waarop de verkeerspiek moet beginnen.

 6. In de Spike End Date veld, geeft u de datum op waarop de verkeerspiek moet eindigen.

 7. In de Peak Day Server Calls veld, geeft u de totale verwachte piekpaginaweergaven per dag tijdens de piekperiode op.

 8. In de Peak Hour Server Calls veld, geeft u de totale verwachte piekpaginaweergaven per uur tijdens de piekperiode op.

 9. Selecteren Submit.

  Zorg ervoor dat u de totaal verwachte paginaweergaven opgeeft en niet alleen de extra paginaweergaven.

  note note
  NOTE
  Als u een verkeerspiek wilt plannen, neemt u een telefoonnummer op in de contactgegevens van de gebruiker, zodat de Adobe contact met u kan opnemen met vragen, indien nodig.

Waarom het belangrijk is altijd verkeersopstoppingen te plannen

Wanneer de klanten Adobe van verkeerspikes voor elke rapportreeks op de hoogte brengen, doet de Adobe alles mogelijk om ervoor te zorgen dat het een minimale invloed op rapportering heeft.

 • Organisaties met geplande verkeersspikes krijgen prioriteit als de gegevens latent beginnen te lopen. Het belang van dit concept is vooral kritiek tijdens het vakantieseizoen, aangezien vele organisaties verkeersopstoppingen plannen.
 • Als de Adobe opmerkt dat u het verwachte verkeer in vergelijking met voorgaande jaren aanzienlijk hebt overschat of onderschat, kunnen ze contact met u opnemen om de nauwkeurigheid te garanderen.
 • Het is belangrijk om elk jaar een verkeerspiek te plannen, zelfs als uw organisatie de zelfde spiek elk jaar ontvangt. Vele organisaties brengen nieuwe apps vrij, combineren rapportreeksen, en migreer/re rapportreeksen door het jaar. De Adobe heeft geen manier om voor bepaalde te weten welke rapportsuites extra verkeer ontvangen tenzij uw organisatie een verkeerspiek elke keer plant. Terwijl de Adobe historische gegevens gebruikt om een schatting te krijgen, is het belangrijk dat om het even welke extra middelen op de juiste rapportreeks worden geplaatst.

Acties die uw organisatie kan uitvoeren

Adobe wil ervoor zorgen dat uw ervaring met actuele rapportage consistent is. Om deze taak het doeltreffendst te doen, beveelt de Adobe het volgende ten zeerste aan:

 • De loodtijd van het programma voor alle verkeerspikes. Het is vooral belangrijk dat alle in de maanden november-december verwachte verkeersopstoppingen tegen 15 september zijn gepland. Als u de deadline mist, plant dan zo snel mogelijk uw punt. Minder doorlooptijd is beter dan geen, en de Adobe werkt met de huidige middelen om uw rapportsuites het best aan te passen.
 • Als de Adobe u betreffende een geplande verkeerspiek contacteert, ben zeker om mee te delen als rapportering in real time of volledige verwerkingsrapportering belangrijker is. Sommige organisaties vertrouwen meer op Real-Time rapportering dan andere. Begrijpen welk type van rapportering u gebruikt kan Adobe helpen rangschikken dienovereenkomstig.
 • Het communiceren met uw Team van de Rekening van de Adobe de belangrijkste rapporten en wanneer u hen trekt kunnen hen helpen voor u pleiten.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529