Rapportsuites verbergen

Hiermee kunt u rapportsuites verbergen in de gebruikersinterface van Adobe Analytics.

Als u niet wilt dat een rapportsuite meer beschikbaar is voor u en uw gebruikers, kunt u deze verbergen in de weergave. Mogelijke redenen waarom u een rapportsuite wilt verbergen, zijn wijzigingen in de implementatie of iemand die per ongeluk een rapportsuite heeft gemaakt.

Het verbergen van een rapportreeks verhindert het in het drop-down menu van de de selecteur van de rapportreeks, de Hulpmiddelen Admin, of overal anders worden getoond die rapportreeksen. Het maakt de gegevens van de rapportreeks ontoegankelijk via de interfaces van Adobe Analytics tot de rapportreeks unhidden is.

IMPORTANT
Gegevens die vanaf uw site naar een verborgen rapportsuite worden verzonden, worden verder verzameld, verwerkt en gefactureerd. Met andere woorden, een rapportsuite wordt nooit volledig verwijderd.

Ga naar Analytics > Admin > All admin > Company settings > Hide Report Suites. Controleer de Hidden Schakel het selectievakje links van de naam van de rapportsuite in.

Als u de rapportsuite zichtbaar wilt maken, schakelt u de optie Hidden selectievakje.

Als u alleen verborgen rapportsuites wilt weergeven, gaat u naar Company Settings, selecteert u View > Only Hidden Report Suites.

Alleen zichtbare rapportsuites weergeven, onder Company Settings, selecteert u View > Only Visible Report Suites.

De standaardwaarde is View > All.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529