Adobe Analytics First Admin Guide

Voordat aan gebruikers rollen kunnen worden toegewezen in Adobe Analytics, moet een gebruiker als eerste beheerder in het Experience Cloud worden toegewezen. De eerste beheerder kan gebruikers in de organisatie dan voorzien van andere zeer belangrijke rollen.

Een eerste beheerder is het uitgangspunt om de rest van de organisatie in staat te stellen om elke oplossing van het Experience Cloud, met inbegrip van Adobe Analytics te gebruiken.

Inrichtingsproces voor een eerste beheerder

Nadat een contract is ondertekend:

  1. Het inrichtingsteam bij de Adobe bereidt de account voor die moet worden gemaakt.

  2. De eerste beheerder ontvangt een e-mail met aanmeldingsgegevens vóór de begindatum van het contract.

IMPORTANT
Ervoor zorgen dat de contactgegevens van de eerste beheerder aan de Adobe en accuraat worden verstrekt voordat het contract wordt ondertekend, wordt ten zeerste aanbevolen.

Volgende stappen

Nadat eerste admin voor uw organisatie wordt voorzien, kan eerste admin gebruikers in de organisatie met andere zeer belangrijke rollen dan voorzien.

Voor informatie over hoe te om gebruikers in uw organisatie van zeer belangrijke rollen voor Adobe Analytics te voorzien, zie Beheerdersrollen in Adobe Analytics.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529