Begrijp en vorm beide regels

Met beide regels kunt u verkeer verwijderen uit uw rapportsuite die wordt gegenereerd door bekende spinnen en bots. Door beide verkeer te verwijderen, kunt u de gebruikersactiviteit op uw website nauwkeuriger meten.

Nadat beide regels zijn gedefinieerd, wordt al het inkomende verkeer vergeleken met de gedefinieerde regels. Het verkeer dat om het even welk van deze regels aanpast wordt niet verzameld in de rapportreeks en is niet inbegrepen in verkeersmetriek.

Het verwijderen van beide verkeer vermindert typisch het volume van verkeer en omzettingsmetriek. Vele klanten vinden dat het verwijderen van beide verkeer in verhoogde omzettingspercentages en verhogingen van andere bruikbaarheidsmetriek resulteert.

Beide verkeersgegevens worden opgeslagen in een aparte gegevensopslagruimte die kan worden weergegeven in de rapporten Bots en Bot Pages.

NOTE
Het Adobe Experience Platform Edge-netwerk biedt een botdetectiedienst die etiketten aantreffen waarvan is vastgesteld dat ze van bots zijn. Het botdetectieproces dat in Adobe Analytics wordt gebruikt, is apart en verwijst niet naar de beide scores die zijn opgenomen bij gegevens die via het Edge Network worden geleverd. De twee systemen gebruiken echter dezelfde IAB-botlijst.

Beide regels bijwerken of uploaden

IMPORTANT
Alvorens beide verkeer te verwijderen, moet u met de belanghebbenden communiceren om ervoor te zorgen dat zij als gevolg van deze wijziging de noodzakelijke aanpassingen kunnen aanbrengen in de belangrijkste prestatie-indicatoren. Indien mogelijk, adviseren wij eerst verwijderend beide verkeer van een kleine rapportreeks om de potentiële impact te schatten.

In de volgende video ziet u hoe u beide regels configureert:

Om beide regels bij te werken of te uploaden:

 1. Ga naar Analytics > Admin > Report Suites.

 2. Selecteer de rapportsuite waar u beide regels wilt bijwerken en selecteer vervolgens Edit Settings > General > Bot Rules.

 3. Gebruik een van de volgende opties om beide regels voor de rapportsuite bij te werken of te uploaden:

  • Selecteren IAB-regels voor beide filters inschakelen om bots te verwijderen uit de International Spiders & Bots List van IAB (International Advertising Bureau) om beide verkeer te verwijderen.

   We raden u aan deze optie minimaal te selecteren.

   Zie de volgende sectie voor meer informatie: Standaardregels voor IAB-bot.

  • Selecteren Regel toevoegen om de regels van de douanebot te bepalen en toe te voegen die op gebruikersagenten, IP adressen of IP waaiers worden gebaseerd.

   Zie de volgende sectie voor meer informatie: Aangepaste botregels.

  • Naast de Selecteer CSV Bot-bestand om te importeren gebied, selecteren Bestand kiezen Selecteer vervolgens het CSV-bestand dat de beide regels definieert.

   Zie de volgende sectie voor meer informatie: Boterregels uploaden.

 4. Selecteren Opslaan.

Standaardregels voor IAB-bot

Standaard IAB-botregels kunnen worden ingeschakeld door de Enable IAB Bot Filtering Rules selectievakje. Deze selectie zal bots verwijderen uit de International Spiders & Bots List van IAB (International Advertising Bureau) om beide verkeer te verwijderen. Adobe werkt deze lijst van de IAB maandelijks bij.

De Adobe kan de gedetailleerde IAB-lijst niet aan klanten verstrekken, hoewel u het Bots-rapport kunt gebruiken om een lijst met bots te bekijken die toegang hebben tot uw site. Als u een beide naar de IAB-lijst wilt verzenden, gaat u naar IAB.

Voor informatie over hoe te om standaardIAB bot regels in een rapportreeks toe te laten, zie Beide regels bijwerken of uploaden.

Aangepaste botregels

NOTE
In de gebruikersinterface kunnen 500 regels handmatig worden gedefinieerd. Nadat deze limiet is bereikt, moeten de regels bulksgewijs worden beheerd via de opties voor het importeren van bestanden en het exporteren van regels.

Met aangepaste botregels kunt u op verkeer gebaseerde voorwaarden die u definieert, filteren. Als u wilt beginnen met het inschakelen van aangepaste botregels in een rapportenpakket, raadpleegt u Beide regels bijwerken of uploaden.

De regels voor aangepaste bones worden gedefinieerd met behulp van de volgende voorwaardetypen:

 • User Agent
 • IP-adres
 • IP-bereik

Meerdere voorwaarden kunnen voor één regel worden gedefinieerd. Meerdere voorwaarden komen overeen met 'of'. Bijvoorbeeld, als u een waarde voor de Agent van de Gebruiker en IP Adres verstrekt, wordt het verkeer beschouwd als zowel verkeer als één van beide voorwaarde wordt voldaan aan.

User Agent

Een voorwaarde van de Agent van de Gebruiker controleert de waarde van de gebruikersagent om te zien of het starts with of contains de opgegeven tekenreeks. Indien contains is geselecteerd, komt de subtekenreeks overeen als deze ergens in de gebruikersagent voorkomt.

Optionele waarden kunnen worden opgenomen in de does not contain lijst om waarden te bepalen die de gebruikersagent voor een succesvolle gelijke niet mag bevatten. U kunt meerdere waarden opgeven door één waarde per regel op te nemen. Als de gebruikersagent aan de criteria voldoet die in het gelijke koord worden gespecificeerd, maar ook een koord op bevat bevat geen lijst, wordt het beschouwd als geen gelijke.

De contains veld mag maximaal 100 tekens bevatten. De lijst bevat geen lijst bevat maximaal 255 tekens min een scheidingsteken voor elke nieuwe regel. (Dit is gelijk aan het aantal tekenreeksen - 1. Als u 4 bevat niet tekenreeksen, 3 scheidingstekens zijn vereist.) Alle tekenreeksovereenkomsten zijn niet hoofdlettergevoelig.

IP Adres (met inbegrip van vervangingsgelijken)

Komt een IP adres of veelvoudige adressen in het zelfde blok met vervangingen (*). Geef de numerieke waarden op van het IP-adres dat u wilt afstemmen. Vervangend * voor alle waarden die u met een jokerteken wilt laten overeenkomen. De volgende lijst bevat voorbeelden van IP het koord van de adresgelijke:

10.10.10.1
10.10.10.*

IP-adresbereik

Verstrek de begin en eindwaaiers van de IP adressen om aan te passen. Vervangend * voor alle waarden die u met een jokerteken wilt laten overeenkomen.

Een aangepaste botregel definiëren

 1. Ga naar Analytics > Admin selecteert u een of meer rapportsuites en klikt u op General > Bot Rules.
 2. Klikken Add Rule en definieert u een of meer voorwaarden.
 3. Klik op Save. De wijziging moet binnen 30 minuten van kracht worden.

Boterregels uploaden

Als u beide regels voor bulkimport wilt opgeven, kunt u een CSV-bestand uploaden dat de regels definieert.

 1. Als u wilt beginnen met het uploaden van beide regels naar een rapportsuite, raadpleegt u Beide regels bijwerken of uploaden.

 2. Maak een CSV-bestand met de volgende kolommen in rij 1 van het werkblad en in de aangegeven volgorde:

  table 0-row-6 1-row-6
  Kolom 1, rij 1 Kolom 2, rij 1 Kolom 3, rij 1 Kolom 4, rij 1 Kolom 5, rij 1 Kolom 6, rij 1
  Bot-naam Beginnen met IP IP-einde Regel
  (bevat of begint met)
  Gebruikersagent opnemen Uitsluiting gebruikersagent
  (Maximaal 255 tekens)

  U kunt drie soorten beide regels definiëren:

  • Gebruikersagent bevat of begint met
  • Enkel IP-adres of jokerteken
  • IP-bereik

  Elke rij in het importbestand kan slechts een van de volgende twee definities bevatten:

  note note
  NOTE
  Om een bot aan te passen die een combinatie regels gebruikt die met OF (bijvoorbeeld, gebruikersagent of IP adres) worden verbonden, verstrek een identieke naam voor alle regels die u op het gebied van de beide naam wilt combineren. EN overeenkomsten worden niet ondersteund.
  • Gebruikersagent bevat of begint met: Verstrek één enkel koord van de gebruikersagent om in de Agent te passen omvat kolom. Geef het gewenste type overeenkomst op door contains of begint met in het gebied van de Regel van de Overeenkomst van de Agent. Een facultatieve waarde kan in de kolom van de Uitsluiting van de Agent omvatten die één of meerdere door buizen-afgebakende ( | ) die de Agent niet bevat. Tekenreeksovereenkomsten zijn niet hoofdlettergevoelig. Zowel moeten de IP kolommen van het Begin als IP van het Eind leeg zijn.

  • Enkel IP-adres of jokerteken: Eén IP-adres zoeken ( 10.10.10.1) of IP-adres met jokerteken ( 10.10.*.*), plaats de zelfde waarde in zowel de IP kolommen van het Begin als van het IP Eind. De Regel van de gelijke, Agent omvat, en de Uitsluiting van de Agent moet leeg zijn.

  • IP-bereik: Bepaal een waaier van IP adressen gebruikend de IP kolommen van het Begin en IP Eind. Jokertekens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om IP-bereiken aan te passen 10.10.10.* tot 10.10.20.*. De Regel van de gelijke, Agent omvat, en de Uitsluiting van de Agent moet leeg zijn.

 3. Op de pagina Bot Rules in Report Suite Manager, naast de pagina Selecteer CSV Bot-bestand om te importeren gebied, selecteren Bestand kiezen Selecteer vervolgens het CSV-bestand waarin de beide regels worden gedefinieerd die u wilt importeren.

 4. (Optioneel) Selecteer de optie Overwrite existing rules Schakel het selectievakje in om alle bestaande regels te verwijderen en deze te vervangen door de regels die zijn gedefinieerd in het uploadbestand.

 5. Selecteren Bestand importeren.

 6. In de Regelsets te controleren.

 7. Selecteren Opslaan.

Boterbouwregels exporteren

Alle regels die in de gebruikersinterface zijn gedefinieerd, exporteren in een CSV-indeling:

 1. Ga naar Analytics > Admin > Report Suites.

 2. Selecteer de rapportsuite die de beide regels bevat die u wilt exporteren en selecteer vervolgens Edit Settings > General > Bot Rules.

 3. Selecteren Export Bot Rules Sla het CSV-bestand vervolgens op in uw bestandssysteem.

Gevolgen van beide regels voor gegevensverzameling section_F01A3130E7A04A9993371CF26F6586F2

Beide regels worden toegepast op alle analysegegevens. Gegevens die door Bot Rules zijn verwijderd, zijn alleen zichtbaar in de Boot and Bot Pages Reports.

VISTA-regels worden toegepast na beide regels. Zie Verwerkingsopdracht in de gebruikershandleiding voor technische notities.

Bezoek met hoge frequentie verwerken: Als er tijdens een bezoek meer dan 100 bezoekers zijn, bepaalt de rapportage of de tijd van het bezoek in seconden minder is dan of gelijk is aan het aantal bezoekers. In deze situatie, die te wijten is aan de kosten van het verwerken van lange, intensieve bezoeken, begint de rapportage opnieuw met een nieuw bezoek. Hoog-raakbezoeken worden typisch veroorzaakt door beide aanvallen en worden niet beschouwd als normaal bezoekersbladeren.

NOTE
Hits gemarkeerd als bots worden gefactureerd als serveraanroepen.

Gevolgen van IP Obfuscatie op bot filtreren section_92E60B95BE8940D983F28C79E0CD6B12

De IAB bot- lijst is uitsluitend gebaseerd op gebruikersagent, zodat wordt het filtreren gebaseerd op die lijst niet beïnvloed door IP verduisteringsmontages. Voor niet-IAB bot filtreren (douaneregels), kan IP deel van de het filtreren criteria uitmaken. Als het filtreren bots gebruikend IP, beide het filtreren gebeurt nadat het laatste octet is verwijderd als dat het plaatsen wordt toegelaten, maar vóór de andere IP verduisteringsopties, zoals het schrappen van volledige IP of het vervangen van het met één of andere unieke identiteitskaart.

Als IP de verwarring wordt toegelaten, gebeurt IP de uitsluiting alvorens het IP adres wordt verduisterd, zodat moeten de klanten om het even wat niet veranderen wanneer zij IP verduistering toelaten.

Als het laatste octet wordt verwijderd, wordt dat gedaan vóór IP het filtreren. Als dusdanig, wordt het laatste octet vervangen met 0, en IP de uitsluitingsregels zouden moeten worden bijgewerkt om IP adressen met nul op het eind aan te passen. Overeenkomend * moet overeenkomen met 0.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529