Aangepaste rapportbeschrijvingen

U kunt aangepaste rapportbeschrijvingen opgeven voor eVars, profielen, classificaties en gebeurtenissen. De beschrijvingen zijn zichtbaar voor al uw eindgebruikers.

Analytics > Admin > Report Suites > Edit Settings > ***variabel ***

NOTE
Voor de meeste traditionele classificaties zijn beschrijvingen beschikbaar, maar momenteel niet voor mobiele classificaties.

  1. Geef een beschrijving voor het rapport op. Het maximumaantal tekens is 255.
  2. Klik op Save.

De beschrijving is op twee plaatsen zichtbaar:

  • In de titelbalk van dat rapport:

  • Als tooltip wanneer u over het rapport in de linkernavigatie beweegt:

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529