Toegangsniveaus voor functies

Admin > All admin > Company settings > View Feature Access Levels

Met deze instellingengroep kunt u het toegangsniveau voor Adobe Analytics-pakketten en -functies bekijken waarop uw bedrijf recht heeft. Sommige functies zijn alleen beschikbaar met geavanceerdere productpakketten (SKU's), zoals Adobe Analytics Ultimate.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529