Algemene accountinstellingen

Veldbeschrijvingen voor de algemene accountinstellingen van een rapportsuite in Admin.

Analytics > Admin > Report Suites > Edit Settings > General > General Account Settings

Deze montages bevatten het uitgeven opties voor de functionaliteit van de basisrapportreeks, zoals naam en tijdzone.

Hier volgt een video over het configureren van algemene accountinstellingen:

Optie
Beschrijving
Titel site
Identificeert uw site. Geef elke rapportsuite een unieke titel voor de site.
Basis-URL
Geeft de hoofdwebsite van de rapportsuite aan. De basis-URL heeft geen invloed op het filteren van referenties. Gebruiken interne URL-filters in plaats daarvan.
Tijdzone
Bepaalt de datum en de tijd verbonden aan uw rapportgegevens. Het veranderen van de tijdzone voor een levende rapportreeks leidt of tot een spiek of hiaat in rapportgegevens. Om de impact tot een minimum te beperken, raadt de Adobe aan de tijdzones tijdens niet-piekuren te wijzigen om te voorkomen dat gegevens worden schuingetrokken. Als u bijvoorbeeld de tijdzone van de rapportsuite wijzigt van Central naar Pacific om 15.00 uur, wordt de huidige tijd van de rapportsuite ingesteld op 13.00 uur. Omdat het melden reeds gegevens voor 1:00 uur heeft verzameld, tonen de rapporten een verkeerspiek tussen 1:00pm en 3:00pm. Alternatief, als u de tijdzone van de rapportreeks van Centraal in Oost om 15:00pm verandert, wordt de huidige tijd van de rapportreeks 4:00pm. Rapporten geven geen gegevens weer tussen 15.00 en 16.00 uur op de dag van de tijdwijziging.
Standaardpagina
Als uw Most Popular Pages rapport bevat URL's in plaats van paginanamen. Deze instelling voorkomt dat meerdere URL's dezelfde pagina vertegenwoordigen. De URL's https://example.com en https://example.com/index.html zijn doorgaans dezelfde pagina. U kunt standaardbestandsnamen verwijderen, zodat deze twee URL's beide worden weergegeven als https://example.com. Als deze optie niet wordt opgegeven, worden de volgende bestandsnamen verwijderd uit de URL's: index.htm, index.html, index.cgi, index.asp, default.htm, default.cgi, default.asp, home.htm, home.html, home.cgi en home.asp. Als u het verwijderen van bestandsnamen wilt uitschakelen, voert u een waarde in die nooit voorkomt in de URL's.
Vervang het laatste octet van IP adressen met 0
Wanneer toegelaten, vervangt het laatste octet van IP adressen met nul. Dit gebeurt voordat geo-gerelateerde rapporten worden ingevuld en kan daarom van invloed zijn op de nauwkeurigheid van deze rapporten.
IP Obfuscatie

Zet IP adressen in niet-herkenbare koorden om, hoofdzakelijk verwijderend hen uit de opslag van Adobe gegevens. Wanneer IP de Verduistering wordt toegelaten, worden de originele IP adressen permanent verloren.
Opmerking: De IP adressen worden overal in Analytics, met inbegrip van Data Warehouse verduisterd. Nochtans, wordt IP die in Doel plaatst gecontroleerd afzonderlijk, zodat heeft dit het plaatsen geen effect op Doel.
Als IP de verduistering wordt toegelaten, al nodig verwerking met inbegrip van IP het filtreren/uitsluiting, zowel worden de regels als de raadplegingen van de Geosegmentatie gedaan alvorens het IP adres wordt verduisterd. U hoeft niets te wijzigen wanneer u IP-verduistering inschakelt.

  • Controleren Uitgeschakeld laat het IP adres in de gegevens.
  • Controleren Obfuscate IP-adres wijzigt het IP in twee dubbelepunten gevolgd door een hashwaarde (bijvoorbeeld ::1932023538).
  • Controleren IP-adres verwijderen vervangt het IP adres met ::X.X.X.X in de gegevens, na geo-lookup.

Opmerking: voor deze instelling zijn mogelijk wijzigingen in de aangepaste instellingen vereist bot-regels of IP-uitsluitingen.
Opmerking: Gegevens die met SDK van het Web worden verzameld, kunnen IP-verduistering hebben die op het Edge-netwerk via gegevensstroomconfiguratie. Als IP de verduistering bij het Netwerk van de Rand wordt toegepast, is het reeds verduisterd wanneer het Analytics bereikt. Deze verduistering beïnvloedt zowel regels als geo lookups.

Opslag van transactie-id
Hiermee kunt u Transactie-id gegevensbronnen.
Data Warehouse inschakelen
Hiermee schakelt u de gebruikersinterface van de Data Warehouse in via Analytics > Tools > Data Warehouse.
Zip-optie
Hier kunt u de postcode opgeven in plaats van wat onze IP-opzoekopdracht van de geo oplevert.
Ondersteuning voor multibyte-tekens
Bij multibyte-tekenondersteuning worden tekens in de rapportsuite opgeslagen met UTF-8. Na ontvangst zet het systeem gegevens van de tekenset van uw webpagina om in de tekenset UTF-8, zodat u elke taal in uw marketingrapporten kunt gebruiken. Neem contact op met het accountteam of de klantenservice van de Adobe om de multibyte-tekenondersteuning voor een bestaande rapportsuite te wijzigen.
geactiveerd
Geeft aan of deze rapportsuite is geactiveerd of niet.
Basisvaluta
Hiermee kunt u de basis opgeven valuta voor dit rapportpakket.
Organisatie-id
De id die is gekoppeld aan het bedrijf van uw Experience Cloud. Deze id is een alfanumerieke tekenreeks van 24 tekens, gevolgd door (en moet bevatten) @AdobeOrg.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529