Een pad bepalen door een eVar-waarde naar een profiel te kopiëren

U kunt de waarde van een eVar naar een hulpmiddel kopiëren om het plakken toe te laten.

Bij het instellen van waarden ontvangt de variabele aan de linkerkant de waarde (ook als deze leeg is) van de variabele aan de rechterkant.

Regelset
Waarde
Voorwaarde
Geen (altijd uitvoeren)
Handeling
Waarde van Prop1 overschrijven met eVar1

U kunt deze regel wijzigen om de waarde van Prop1 slechts te plaatsen als het nog geen waarde bevat, gelijkend op het volgende:

Regelset
Waarde
Voorwaarde
Als Prop1 niet is ingesteld
Handeling
Waarde van Prop1 overschrijven met eVar1

Bijvoorbeeld:

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529