[Integratie]{class="badge positive"}

Integreren Adobe Analytics with Adobe Audience Manager het gebruiken van server-kant door:sturen

Meer informatie over verzenden Adobe Analytics gegevens naar Adobe Audience Manager het gebruiken van server-kant door:sturen.

NOTE
"Launch" is hernoemd naar "tags" in de interface Experience Cloud. Selecteren Data Collection van de application switcher om tags te openen en de stappen uit te voeren die in deze video worden beschreven.
recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba