Rollen berekenen Retention in Cohort Tables calculate-rolling-retention-in-cohort-tables

De instelling Rollberekeningen binnen Cohort Tables kan worden gebruikt om cohorts punt-over-periode, om te begrijpen hoe dezelfde gebruikers worden behouden (of churn) in de loop van de tijd.

Zie voor meer informatie de documentatie.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba