Variabelen configureren in het dialoogvenster Admin Console

Nadat u de variabelen en gebeurtenissen bepaalt die u in uw zult gebruiken Analytics de implementatie, zult u binnen moeten gaan en hen vormen in Admin Console, zodat de rapporten/afmetingen/metriek allen de juiste namen en het gedrag hebben. In deze video ziet u waar en hoe u dat moet doen.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba