Aangepaste terugblikvensters in Attribution IQ

Aangepaste terugblikvensters geven u de mogelijkheid om het attributievenster uit te breiden tot buiten het rapportagebereik (tot maximaal 90 dagen) en worden toegepast op elke conversie in het rapportagebereik. Met deze optie wordt de toewijzingsnauwkeurigheid voor gebeurtenissen die zich vroeg in de verslagperiode voordoen, doorgaans vergroot door de verwerking van interacties die in de voorafgaande maand(en) hebben plaatsgevonden.

Zie voor meer informatie de documentatie

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba