Toevoegen Dimensions en Metrics naar uw project in Analysis Workspace

In deze video leert u meer over dimensions en metrics, het verschil tussen beide, en hoe te om hen aan uw lijsten en visualisaties in Analysis Workspace toe te voegen. Leer ook hoe te om uit-van-de-doos toe te voegen Calculated Metrics.

Ga voor meer informatie naar de documentatie.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba