Gegevens ophalen in visualisaties

Wanneer u visualisaties toevoegt in Analysis Workspace, kunt u op verschillende manieren gegevens toevoegen, afhankelijk van het visualisatietype. In deze video worden deze methoden gedemonstreerd.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba