Annotaties in Analysis Workspace

Met annotaties in Workspace kunt u op effectieve wijze contextuele gegevensnuances en inzichten aan uw gebruikers binnen uw organisatie meedelen. U kunt een datum- of datumbereik annoteren met bekende gegevensproblemen, feestdagen, startacties voor campagnes, enzovoort. om gebruikers beter te informeren waarom zij zien wat zij in lijngrafieken, lijsten en meer zien.

Ga voor meer informatie naar de documentatie.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba