Churn Analyse met Cohort Tables churn-analysis-with-cohort-tables

Cohort Tables twee analysetypen bieden - Retention en Churn. while Retention geeft aan hoeveel gebruikers in de loop der tijd behouden blijven, de Churn geeft aan hoeveel gebruikers zijn verloren gegaan (1 - Behoud).

Zie voor meer informatie de documentatie.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba