Meerdere Report Suites in Analysis Workspace

Meerdere report suites kan in één enkele Workspace project selecteren report suites op paneelniveau. Op deze manier kunt u een analyse van vensters naast elkaar uitvoeren voor verschillende datasets.

TIP
Als u een report suite aan alle deelvensters tegelijk, klik op om het even welk paneel met de rechtermuisknop aan en selecteer "Apply report suite to all panels".

Gegevens van meerdere report suites kan niet in tabellen worden gecombineerd, segments of calculated metrics (opgeteld, verdeeld, enz.). De beste praktijken voor een holistische gegevensbenadering blijven alle klappen naar een "globale reeks"sturen.

Ga voor meer informatie naar de documentatie.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba