De legenda voor visualisatie aanpassen

Het aanpassen van de legenda's in uw visualisaties, die ook als het uitgeven van het serieetiket worden bekend, is een ideale manier om uw visualisaties voor iedereen begrijpelijker te maken die naar de rapporten kijkt.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba