Konfigurera butikskredit

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

Butikskreditkonfigurationen styr automatiska återbetalningar, visning av tillgängliga krediter på kundkonton och e-postmallen som används för meddelanden som skickas till kunder.

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

 2. Expandera på den vänstra panelen Customers och välja Customer Configuration.

 3. Expandera avsnittet Store Credit Options.

  Butikskreditalternativ {width="600" modal="regular"}

 4. Ange Enable Store Credit Functionality till Yes.

 5. Ange följande beroende på dina önskemål:

  • Show Store Credit History to Customers
  • Refund Store Credit Automatically
 6. Ange Store Credit Update Email Sender till butiksidentiteten som visas som avsändare av e-postmeddelanden som skickas till kunder.

 7. Ange Store Credit Update Email Template till mallen som används för e-postmeddelanden som skickas till kunder.

 8. När du är klar klickar du på Save Config.

recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c