Lagra kredit på kundkontouppsättningen

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiv funktion i Adobe Commerce (Läs mer)

Sidan Store Credit ​på kundkontonamnet visar belopp från returer och återbetalningar som kan tillämpas på framtida inköp. Kunderna kan också lösa in värdet från ett presentkort.

Kundbutikskredit

Använd butikskredit vid utcheckning

 1. Kunden bestämmer beloppet för tillgänglig butikskredit.

  Under steget Granska och betala visas det tillgängliga beloppet under Store Credit.

 2. Om du vill tillämpa beloppet på ordern klickar kunden på Use Store Credit.

  Använd butikskredit vid utcheckning {width="600" modal="regular"}

 3. Ordersumman beräknas om och beloppet för butikskrediten som tillämpas visas i ordersammanfattningen.

  Ordersammanfattning med butikskrediter används {width="600" modal="regular"}

 4. Klicka på Place Order när du är klar.

Visa saldo och historik för butikskrediter

Det finns två metoder för att visa saldo och historik:

Metod 1: Från kontrollpanelen för kundkonton

 1. Från butiken loggar kunden in på kontot.

 2. Väljer Store Credit i den vänstra panelen.

Metod 2: Från sidan Granska och betala

 1. Kunden lägger till en produkt i kundvagnen.

 2. Går till utcheckningssidan.

 3. Skickar steget Shipping.

 4. Om butikskrediten är tillgänglig klickar kunden på Använd butikskrediten.

 5. Om kunden ändrar sig när det gäller att använda butikskrediten klickar du på Remove i avsnittet Order Summary.

recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c