Alternativ för kundnamn och adress

The Alternativ för namn och adress bestämma vilka fält som ska ingå i namn- och adressformulären när kunderna skapar en konto med din butik.

Anmälningsformulär för kundkonto {width="500" modal="regular"}

Stegen för konfiguration av namn- och adressalternativen skiljer sig åt för Adobe Commerce och Magento Open Source.

Konfigurera namn- och adressalternativ för Adobe Commerce

Du kan konfigurera de namn- och adressalternativ som visas för kunderna på butiken när de skapar sitt konto.

Steg 1: Ange omfattningen för konfigurationen

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

 2. Expandera på den vänstra panelen Customers och välja Customer Configuration.

 3. Expandera avsnittet Name and Address Options.

  note info
  INFO
  Observera att omfattningen av alternativen för namn och adress gäller på website nivå.
 4. Rulla upp till sidans överkant och ställ in konfigurationens omfattning på något av följande:

  • Default Config
  • Main Website (eller särskild plats för installationer på flera platser)
  note info
  INFO
  The Name and Address Options-avsnittet visas inte när omfånget är inställt på Default Store View.

  Konfigurationsomfång {width="700" modal="regular"}

Steg 2: Konfigurera alternativen för namn och adress

 1. Återgå till Alternativ för namn och adress på sidan Kundkonfiguration.

  note info
  INFO
  Om du inte använder Default config omfångsinställning måste du rensa Use Default för varje fält innan värdet ändras.

  Alternativ för namn och adress {width="600" modal="regular"}

 2. För Prefix Dropdown Options anger du varje prefix som du vill ska visas i listan, avgränsade med ett semikolon.

  note important
  IMPORTANT
  Placera ett semikolon före det första värdet om du vill visa ett tomt värde högst upp i listan.
 3. För Suffix Dropdown Options anger du varje suffix som du vill ska visas i listan, avgränsade med ett semikolon.

 4. Om du vill inkludera följande fält i kundformulär anger du värdet för vart och ett till Optional eller Required, efter behov.

  • Show Telephone
  • Show Company
  • Show Fax

Steg 3: Spara och uppdatera

 1. När du är klar klickar du på Save Config.

 2. Klicka på i meddelandet längst upp på sidan Cache Management och uppdatera varje ogiltig cache.

Konfigurera namn- och adressalternativ för Magento Open Source

Konfigurera de namn- och adressalternativ som visas för kunderna på butiken när de skapar sitt konto.

Anmälningsformulär för kundkonto {width="500" modal="regular"}

Steg 1: Ange omfattningen för konfigurationen

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

 2. Expandera på den vänstra panelen Customers och välja Customer Configuration.

 3. Expandera avsnittet Name and Address Options.

  note important
  IMPORTANT
  Observera att omfattningen av alternativen för namn och adress gäller på website nivå.

  Alternativ för namn och adress {width="600" modal="regular"}

 4. Rulla tillbaka upp till sidans överkant och ställ in konfigurationens omfattning på något av följande:

  • Default Config
  • Main Website (eller särskild plats för installationer på flera platser)
  note note
  NOTE
  The Alternativ för namn och adress -avsnittet visas inte när omfånget är inställt på Default Store View.

  Konfigurationsomfång {width="600" modal="regular"}

Steg 2: Konfigurera alternativen för namn och adress

 1. Återgå till Alternativ för namn och adress på sidan Kundkonfiguration.

  note info
  INFO
  Om du inte använder Default config omfångsinställning måste du rensa Use Default för varje fält innan värdet ändras.
 2. För Antal rader i en gatuadress, anger du ett tal mellan 1 och 4.

  note warning
  WARNING
  Som standard är gatuadressen tre linjer.
 3. Att ta med ett prefix (t.ex. Mr eller MS) som en del av namnet, ange Visa prefix till Yes.

  Prefix i kundregistreringsformulär {width="600" modal="regular"}

  note info
  INFO
  För Alternativ för listrutor med prefix anger du varje prefix som du vill ska visas i listan, avgränsade med ett semikolon. Du kan placera ett semikolon före det första värdet om du vill visa ett tomt värde högst upp i listan.
 4. Om du vill inkludera ett valfritt fält för kundens mellannamn eller initiala värde anger du Show Middle Name (initial) till Yes.

 5. Att inkludera ett suffix (t.ex. Jr. eller Sr.) efter kundens namn, ange Show Suffix till något av följande:

  • Optional
  • Required
  note info
  INFO
  För Listrutealternativ för suffix anger du varje suffix som du vill ska visas i listan, avgränsade med ett semikolon. Du kan placera ett semikolon före det första värdet om du vill visa ett tomt värde högst upp i listan.
 6. Inkludera födelsedatum i Show Date of Birth till något av följande:

  • Optional
  • Required
  note info
  INFO
  I enlighet med gällande säkerhets- och integritetspraxis bör du vara medveten om eventuella juridiska risker och säkerhetsrisker som är förknippade med lagring av kundernas fullständiga födelsedatum (månad, dag, år) med andra personliga identifierare. Vi rekommenderar att du begränsar lagringen av kundernas födelsedatum och föreslår att du använder kundens födelseår som ett alternativ.

  Kunder kan använda kalenderikonen efter fältet för att välja födelsedatum från en popup-kalender.

  Födelsedatum i kundregistreringsformulär {width="600" modal="regular"}

 7. Så här tillåter du kunder att ange sin skatt eller moms tal, ange Show Tax/VAT Number till något av följande:

  • Optional
  • Required
 8. Om du vill inkludera ett fält för kön i kundformuläret anger du Show Gender till något av följande:

  • Optional
  • Required

  Genusalternativ i kundregistreringsformulär {width="600" modal="regular"}

 9. Om du vill inkludera följande fält i kundformulär anger du värdet för vart och ett till Optional eller Required, efter behov.

  • Show Telephone
  • Show Company
  • Show Fax

Steg 3: Spara och uppdatera

 1. När du är klar klickar du på Save Config.

 2. Klicka på i meddelandet längst upp på sidan Cache Management och uppdatera varje ogiltig cache.

recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c