Kontrollpanel för kundkonto

Kunderna kan hantera och övervaka sin egen information och sina aktiviteter via sin kontokontrollpanel. Kunderna kan ändra beställning, spåra beställningar, hantera leveransadresser och betalningsmetoder, produktrecensioner, prenumerationer på nyhetsbrev med mera.

Kontrollpanel för konto i butiken {width="700" modal="regular"}

NOTE
Med installation och aktivering av B2B för Adobe Commerce kan köpupplevelsen personaliseras med företagsspecifika funktioner. Alla alternativ för kontrollpanelen för B2B-konton (inköpsorder, rekvisitionslistor och förhandlade offerter) kan aktiveras för kunder som är kopplade till ett företag. Mer information om B2B-funktionerna finns i Användarhandbok för B2B för Adobe Commerce.

Kontrollpanel för företagskonto i butiken {width="700" modal="regular"}

Sidnavigering i instrumentpanelen för konton

Tabellen nedan innehåller information om alla avsnitt som är tillgängliga i vänsternavigeringen på kundkontouppsättningen.

Avsnitt
Beskrivning
My Account
Visar översiktsinformation för ditt konto, inklusive kontaktinformation, standardadresser från adressboken och senaste beställningar.
My Orders
Visar en lista med alla kundorder, med en länk till varje. Om den är aktiverad i konfigurationen kan du ändra ordningsföljden genom att klicka på länken Ändra ordning.
My Downloadable Products
Visar alla hämtningsbara produkter som kunden har köpt, med en länk till varje.
My Wish List
Hantera era önskelistor och beställ utifrån önskelisteartiklar.
Address Book
Kundadressboken innehåller standardadressen för fakturering och leverans samt ytterligare adressposter.
Account Information
Kunderna kan uppdatera sin kontoinformation och ändra sitt lösenord efter behov. Butiksadministratören kan även uppdatera kundkonton och få tillgång till informationen för att kunna erbjuda shoppinghjälp.
Billing Agreements
Visar en lista över eventuella kundfaktureringsavtal.
My Product Reviews
Visar en lista över alla produktrecensioner som kunden har skickat in, med en länk till varje.
Newsletter Subscriptions
Visar alla tillgängliga nyhetsbrev, med en bock bredvid de objekt som kunden prenumererar på.
Adobe Commerce Order by SKU
Ger dig möjlighet att lägga till enskilda artiklar i kundvagnen eller att importera en lista över produkter som ska beställas från en CSV-fil.
Adobe Commerce Store Credit
Visar aktuellt belopp för butikskrediter från returer, återbetalningar och inlösta presentkort som kan användas på inköp.
Stored Payment Methods
Visar alla betalningsmetoder med säkra valv som används av kunden för att lagra kreditkortsinformation.
Adobe Commerce Gift Card
Gör det möjligt för kunder att kontrollera det aktuella saldot på tillgängliga presentkort och att lösa in presentkort för butikskrediter.
Adobe Commerce Reward Points
Visar alla belöningspoäng som kunden har tjänat och som kan tillämpas på inköp.
Adobe Commerce Gift Registry
Används för att lista och underhålla presentregister och lägga till nya.
Adobe Commerce My Invitations
Visar alla inbjudningar som kunden har skapat och skickat för schemalagda händelser.
B2B för Adobe Commerce My Purchase Orders
(Endast företag) Visar en lista över alla inköpsorder som skickats eller kontrollerats av kunden, med en länk till detaljerad information.
B2B för Adobe Commerce My Quotes
(Endast företag) Visar alla offerter som kunden lämnat in, med en länk till detaljerad information.
B2B för Adobe Commerce My Requisition Lists
(Endast företag) Upprätthåller alla rekvisitionslistor som har skapats av kunden.
B2B för Adobe Commerce Company Profile
(Endast företag) En företagsadministratör kan hantera företagsinformation, t.ex. företagsnamn och adress, kontaktinformation för företagsadministratör och betalningsinformation.
B2B för Adobe Commerce Company Credit
(Endast företag) Visar aktuellt utestående saldo, tillgänglig kredit och kreditgränsen som allokeras till kontot, följt av en lista över utestående fakturor. Avsnittet Företagskrediter visas bara på kontrollpanelen när Betalning à conto är aktiverat i konfigurationen.
B2B för Adobe Commerce Company Structure
(Endast företag) Används av företagsadministratören för att definiera företagets affärsstruktur.
B2B för Adobe Commerce Company Users
(Endast företag) Används av företagsadministratören för att skapa användarkonton för företagsköpare.
B2B för Adobe Commerce Roles and Permissions
(Endast företag) Används av företagsadministratören för att definiera roller för företagsanvändare med olika behörighetsnivåer.
B2B för Adobe Commerce Approval Rules
(Endast företag) Används för att definiera godkännanderegler för inköpsorder.
recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c