Kundadressboken

Kunder som håller sina adressböcker aktuella kan snabba upp kassaprocessen. Adressboken innehåller kundens standardadresser för fakturering och leverans samt eventuella ytterligare adresser som de använder ofta. Ytterligare adressposter är enkla att komma åt och underhålla från rutnätet. Varje kundadressbok kan hantera över 3 000 adressboksposter utan att påverka prestanda.

Adressbok {width="700" modal="regular"}

Lägg till en adress

 1. I den vänstra navigeringen av kundkontot väljer kunden Address Book.

 2. Address Book ​sida under_ Ytterligare adressposter _, klickningar Add New Address.

  Lägg till ny adress {width="600" modal="regular"}

 3. Definierar det nya adressobjektet.

 4. Slutför kontakt- och adressinformationen.

  note info
  INFO
  Som standard visas kundens för- och efternamn först i formuläret.
 5. Markerar följande kryssrutor för att ange hur adressen ska användas.

  Markerar båda kryssrutorna om samma adress används för både fakturering och leverans.

  • Use as my default billing address
  • Use as my default shipping address
 6. När det är klart klickar du Save Address.

  note info
  INFO
  Den nya adressen listas under Additional Address Entries.

  Ytterligare adressposter {width="700" modal="regular"}

Redigera en adress

 1. I den vänstra navigeringen av kundkontot väljer kunden Address Book.

 2. Söker efter den adresspost som ska redigeras.

 3. Klickningar Edit.

 4. Gör nödvändiga ändringar.

  note info
  INFO
  Kunden kan ange den här adressen som standard Shipping or Billing genom att välja Använd som standardfaktureringsadress kryssrutor.
 5. När ändringarna är klara klickar du Save Address.

Ändra standardadressen

 1. I den vänstra navigeringen av kundkontot väljer kunden Address Book.

 2. Väljer en av redigeringsmetoderna:

  • Klickningar Change Billing/Shipping Address i Default Addresses-avsnitt.

  • Klickningar Edit i Additional Address Entries ​rutnät.

 3. Gör nödvändiga ändringar och klicka Save Address.

Ta bort en adress

 1. I den vänstra navigeringen av kundkontot väljer kunden Address Book.

 2. Söker efter adressposten som ska tas bort.

 3. Klickningar Delete i Additional Address Entries ​rutnät.

 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka OK.

  note important
  IMPORTANT
  Det går inte att ta bort standardadresserna för fakturering och leverans.
recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c