Använd butikskredit

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiv funktion i Adobe Commerce (Läs mer)

Butiksadministratörer kan visa kreditsaldo och kredithistorik från kundkontot och även tillämpa butikskrediter på ett inköp.

Kundens kreditsaldo och historik

Visa kreditsaldot

 1. Gå till Customers > All Customers på sidofältet Admin.

 2. Hitta kunden i rutnätet.

 3. Klicka på Edit i kolumnen Åtgärd.

 4. Rulla sidan Customer View ​och visa Store Credit Balance ​längst ned.

Butikskreditsaldo

Uppdatera butikens kreditsaldo

 1. Gå till Customers > Åtgärder > All Customers på sidofältet Admin.

 2. Hitta kunden i rutnätet.

 3. Klicka på Edit i kolumnen Åtgärd.

 4. Välj Store Credit på den vänstra panelen.

 5. Välj webbplatsen (storefront) som du vill koppla till saldot.

 6. Ange det nya värdet för Update Balance.

 7. Om du vill meddela kunden om saldouppdateringen markerar du kryssrutan Notify Customer by Email och väljer butiksvyn från Send Email Notification From the Following Store View.

 8. Ange en Comment om ändringen.

 9. När uppdateringarna är klara klickar du på Save and Continue Edit eller Save Customer.

Det uppdaterade saldot ska visas i Balance History.

Använda ett kreditsaldo på en order som butiksadministratör

Som butiksadministratör kan du göra olika saker för en kunds räkning, inklusive skicka order. När du skapar en beställning kan du använda ett kreditsaldo för butik som tillkommer kunden. Det tillgängliga saldot visas i avsnittet Betalnings- och leveransinformation. Markera kryssrutan Use Store Credit om du vill använda saldot, eller en del av saldot om ordersumman är mindre.

Använd butikens kreditsaldo på ordern

Använd butikskredit vid utcheckning

Om det finns ett kreditsaldo för webbplatsen kan kunden tillämpa butikskrediter på ordersaldot innan ordern läggs i butiken.

 1. Kunden ser mängden tillgänglig butikskrediter.

  Under steget Granska och betala visas det tillgängliga beloppet under Store Credit.

 2. Klicka på Use Store Credit om du vill tillämpa beloppet på ordern.

  note info
  INFO
  Ordersumman beräknas om och beloppet för butikskrediten som tillämpas visas i Order Summary.

  Butikskreditsaldo som tillämpas på ordern {width="700" modal="regular"}

 3. Klicka på Place Order när du är klar.

recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c