Introduktion till kundhantering

The Customers-menyn ger tillgång till kundkontohanteringsverktyg och ger dig möjlighet att se vem som är online i din butik.

Kundmeny {width="300" modal="regular"}

Visa Customers meny

Administratör sidlist, klicka Customers för att visa menyalternativen:

Fält
Beskrivning
All Customers
Visar alla kunder som har registrerat sig för ett konto hos din butik eller som har lagts till av administratören.
Now Online
Listar alla kunder och besökare som för närvarande online i din butik.
Segments
Listar kundsegment som används för att dynamiskt visa innehåll och kampanjer för specifika kunder baserat på olika egenskaper.
Customer Groups
The kundgrupper avgör vilka rabatter som finns tillgängliga för kunderna och vilken skatteklass som gäller för köpet.
Companies
(Kräver B2B för Adobe Commerce) Visar alla aktiva företagskonton och väntande förfrågningar, oavsett statusinställning, och innehåller de verktyg som används för att skapa och hantera företag.
recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c