Arbeta med befintligt innehåll working-with-existing-content

Importera innehåll från en URL

Lär dig hur du hämtar ditt kreativa innehåll från en webbplats och läser in det i e-postdesignern.

Göra befintligt HTML-innehåll kompatibelt making-existing-html-content-compatible

E-postdesignern kräver specifik taggning, som måste användas för att standardinnehåll i HTML som överförs till Adobe Campaign ska vara helt kompatibelt och redigerbart.

Du hittar detaljerad dokumentation under följande länk:

Konvertera HTML-innehåll till en e-postdesignermall

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6