Skapa ett arbetsflöde how-to-create-a-workflow-in-adobe-campaign-standard

Arbetsflöden kan användas i olika sammanhang, till exempel:

  • Målgrupper för att hantera målgrupper eller skicka meddelanden
  • Datahantering (ETL) för att hantera data
  • Importera data till Campaign-databasen
  • Tekniska processer som rensning av databaser, återställning av spårningsinformation osv.

I den här videon visas hur du skapar och redigerar ett arbetsflöde i Adobe Campaign Standard.

Mer information om Skapa ett arbetsflöde (dokumentation)

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6