Modifiera anpassade resurser för förfrågningar om användaruppgifter

När du konfigurerar Adobe Campaign Standard för att hantera förfrågningar om användarens information måste du se till att alla anpassade data som är länkade till en profil tas bort när profilen tas bort. I den här videon förklaras hur du modifierar anpassade resurser för att uppfylla det här kravet.

NOTE
Avanmäl dig till försäljning av personuppgifter (CCPA)
Från och med 19.4 finns det ett CCPA-avanmälningsfält i gränssnittet och i API:et i Campaign. För att kunna dra nytta av denna information i 19.3 måste du skapa det här fältet i Adobe Campaign Standard. Mer information finns i den detaljerade dokumentationen.
Kontrollera vilken version du har genom att klicka på ? i det övre högra hörnet av gränssnittet och välja Om.

Se även Allmänna riktlinjer för integritetsskydd i Campaign

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6