Introduktion till mallar för e-postinnehåll introduction-to-the-email-content-templates

Adobe Campaign Standard erbjuder 18 fullt anpassningsbara mallar för responsiv e-post direkt. Mallarna har skapats specifikt för Adobe Campaign Standard och är enkla att ändra. De är en bra startpunkt för att skapa e-postmeddelanden.

I den här videon visas mallarna och hur du skapar en egen mall.

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6