Komma igång med push-meddelanden med Android™-appen

Med Adobe Campaign kan du skicka personaliserade och segmenterade push-meddelanden till mobilenheter med iOS eller Android™.
De här meddelandena tas emot av mobilappar som du konfigurerar i Adobe Campaign med hjälp av Experience Cloud Mobile SDK V4 eller Experience Platform SDK.
Den här självstudiekursen visar steg för steg hur du skickar push-meddelanden från Adobe Campaign och tar emot dessa meddelanden i Android™-appen.

Förhandskrav

Självstudiesteg

recommendation-more-help
1e5f790f-a0c6-45cc-9e9a-a41393306233