Steg 4 - Ange pushidentifier

pushidentifier är en sträng som innehåller enhetstoken för Push-meddelanden. Det är samma token som skickas av Firebase och skickas till SDK med metoden MobileCore.setPushIdentifier.

Öppna ditt projekt i Android™studio. Ta bort hela koden i MainActivity förutom den första raden som är din paketsats.

Klistra in följande kod i MainActivity:

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;

import com.adobe.marketing.mobile.MobileCore;
import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;
import com.google.android.gms.tasks.Task;
import com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceId;
import com.google.firebase.iid.InstanceIdResult;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

registerToken();
}

void registerToken() {
FirebaseInstanceId.getInstance().getInstanceId()
  .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<InstanceIdResult>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<InstanceIdResult> task) {
      if (!task.isSuccessful()) {
        Log.w("Message App", "getInstanceId failed", task.getException());
        return;
      }

// Get new Instance ID token
String token = task.getResult().getToken();

Log.d("Got token", token);

MobileCore.setPushIdentifier(token);
}
});
}

@Override
public void onResume() {
super.onResume();
MobileCore.setApplication(getApplication());
MobileCore.lifecycleStart(null);
}

@Override
public void onPause() {
super.onPause();
MobileCore.lifecyclePause();
}
}

Testa din app

Nu är det ett bra tillfälle att testa appen innan du går vidare.

 • Kör appen genom att klicka på den gröna pilen eller välj Run->Run’app’.
 • Emulatorn Android™ ska starta och du bör se att appen körs med “Hello World”-text.
 • Öppna fönstret logcat. Sök efter Got. Du bör se den token som togs emot från Firebase som skrevs till loggen enligt nedan. Den långa strängen efter Got token är den pushidentifier som skickas till Adobe Campaign.

logcat-token

Kontrollera prenumeranter på mobilprogram

Logga in på din Adobe Campaign Standard-instans.
Navigera till Administration->Channels->Mobile App(Experience Platform SDK). Öppna rätt mobilapplikation. Gå till fliken Mobile Application Subscribers. Du bör se en registration token i listan.

mobile-application-subscribers

NOTE
Om du inte ser någon registreringstoken på fliken Mobile Application Subscribers STOP här innan du fortsätter.
recommendation-more-help
1e5f790f-a0c6-45cc-9e9a-a41393306233