Del 6 - Skicka Push Notification för att testa ditt arbete

Nu måste vi skapa och skicka en Push Notification med Adobe Campaign. Följ de här stegen för att skapa ett enkelt push-meddelande för testning.

  • Logga in på din Adobe Campaign Standard-instans
  • Klicka på Marketing Activities->Create->Push Notification
  • Välj Send push to app subscribers(mobileApp) och klicka på Nästa
  • Välj lämplig mobilapp i Associate a Mobile App to a delivery listruta och klicka Next
  • Klicka på räknetiketten och den ska returnera ett värde som är större än 0. Klicka på Next
  • Tillhandahålla en meningsfull Message title och Message body och klicka Create.
  • Klicka på Prepare. När du är klar klickar du Confirm för att skicka meddelandet.

Om allt blir bra bör du se ett meddelande i din Android™-app som körs i emulatorn

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
1e5f790f-a0c6-45cc-9e9a-a41393306233