Konfigurera och köra ett arbetsflöde med External API activity

External API activity är en Data Management activity. Med den kan du anropa en extern REST API-slutpunkt. Syftet med den här aktiviteten är att få personaliseringsdata från ett tredjepartssystem till kampanjen.

Exempel med användningsfall:

  • Hämta den senaste uppställningen för ett idrottsevenemang för att personalisera innehåll
  • Hämta de senaste erbjudandena
  • Ansluta till ett system som genererar kuponger
  • Kontrollera vädret i lokala regioner och använda det för att personalisera innehåll

I den här videon visas hur du använder External API activity.

External API activity (06:48 min)

NOTE
Aktiviteten är avsedd för att hämta data för hela kampanjen, inte för att hämta specifik information för varje profil eftersom det kan leda till att stora mängder data överförs. Om ett användningsfall kräver profilspecifik information bör du använda aktiviteten Överför fil.
recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6