[Integrering]{class="badge positive"}

Skapa en utlösare i Campaign Standard

Läs om hur du skapar en utlösarhändelse i Campaign Standard.

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6