Konfigurera Events configuring-events

Förstå vilken användarinitierad åtgärd som utlöser ett meddelande i appen och lär dig hur du konfigurerar dessa händelser.

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6