Målanvändare baserat på deras Campaign profil

Lär dig att rikta sig till kända mobilappsanvändare med meddelanden som är anpassade med CRM-profilattribut.

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6