Mappning custom resources

NOTE
Funktionen är för närvarande i betaversion och kan uppdateras ofta och ändras utan föregående meddelande.
Kontakta Adobe Customer Support om du tänker implementera den här funktionen.

Lär dig hur du mappar olika datatyper mellan Adobe Campaign Standard och Adobe Experience Platform.

Mer information om Mappningsdefinition

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6