Skapa en SMS-leverans creating-a-sms-delivery

Lär dig hur du skapar en SMS-leverans i Adobe Campaign Standard. Du kan också konfigurera SMS-sändning i ett arbetsflöde med SMS-leveransaktiviteten.

SMS-leveransaktiviteten används för att automatisera SMS-utskick. Konfigurationen för den här aktiviteten är densamma som konfigurationen för den engångsleverans som beskrivs i videon.

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6