Utföra förfrågningar om användarens information

I Adobe Campaign hanteras förfrågningar om användarens information i arbetsflöden. Den här videon beskriver vilka arbetsflöden som får åtkomst till och kan radera begäranden och vad som händer när de körs.

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6