Skapa och spåra förfrågningar om användarens information manuellt

Adobe Campaign låter dig skapa förfrågningar om åtkomst och radering för PII-data i enlighet med integritetslagstiftningar såsom GDPR och CCPA.

Lär dig hur du manuellt skapar förfrågningar om användarens information och spårar dem via användargränssnittet i Adobe Campaign Standard.

Se produktdokumentationen för mer information om Allmänna riktlinjer för integritetsskydd i Campaign.

recommendation-more-help
84e42b58-5f0e-4c21-a065-2999c21fc5e6