ZoomView.reset zoomview-reset

[ZoomView.|<containerId>_zoomView.]reset=0|1

0|1
Återställer visningsporten när ramen (bilden) ändras. Om inställt på 0bevarar den aktuella visningsporten med bästa möjliga passform samtidigt som bildens proportioner bevaras.

Egenskaper section-50bcd15223174bb79ce08b31ea03d682

Valfritt.

Standard section-7564169749ff4a4996049ea1148cb2a5

1

Exempel section-96e69b70365f461dae4399e49044ea2f

reset=0

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8