PageView.doubleclick pageview-doubleclick

[PageView.|<containerId>_pageView.]doubleclick=none|zoom|reset|zoomReset

ingen|zoom|reset|zoomReset
Konfigurerar mappningen av dubbelklicka/peka för att zooma åtgärder. Inställning till ingen inaktiverar dubbelklickning/knackning i zoomning. Om inställt på zooma klicka på bilden zoomas in ett zoomsteg, CTRL+Click zoomar ut ett zoomsteg. Inställning till återställ gör att ett enda klick på bilden återställer zoomningen till den ursprungliga zoomnivån. För zoomReset återställs om den aktuella zoomfaktorn är på eller utanför den angivna gränsen. I annat fall används zoomning.

Egenskaper section-03b915a16cf943afadc1bbaa4ef8e2eb

Valfritt.

Standard section-814d6bc6a0834005a0a72c7040e45693

reset på stationära datorer, zoomReset på pekenheter.

Exempel section-986e7672f3694b7aa7572fb4428172ca

doubleclick=zoom

recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8