setParam setparam

JavaScript API-referens för eCatalog Viewer.

setParam( *namn, värde*)

Ställer in visningsparametern på ett angivet värde. Parametern är antingen ett visningsprogramspecifikt konfigurationsalternativ eller en programvaruutvecklingsmodifierare. Den här parametern anropas före init().

Den här metoden är valfri om visningsprogrammets konfigurationsinformation skickas med config JSON-objekt till konstruktorn.

Se även init.

name
{string} parameternamn.
value
{string} parametervärdet. Värdet kan inte vara procentkodat.

Returnerar section-1d3cf85bc7cc4dfe9670e038d02b9101

Ingen.

Exempel section-9e9332aa86b74a5fb321375c03fdc5b3

<instance>.setParam("style", "customStyle.css")
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8