init init

JavaScript API-referens för eCatalog Viewer.

init()

Startar initieringen av eCatalog Viewer. Vid den här tidpunkten måste behållarens DOM-element skapas så att visningsprogramkoden kan hitta det med dess ID.

Om behållarelementet inte är en del av webbsideslayouten än, kan det till exempel döljas med display:none format som tilldelats det - visningsprogrammet avbryter sin initieringsprocess. Det gör det tills webbsidan återför behållarelementet till layouten. När den här åtgärden utförs återtas visningsprogrammet automatiskt.

Anropa endast den här metoden en gång under visningsprogrammets livscykel. efterföljande anrop ignoreras.

Parametrar section-ad069aaaf4f145f2b50ae5ac89ca1ed2

Ingen.

Returnerar section-1d3cf85bc7cc4dfe9670e038d02b9101

{Object} En referens till visningsprograminstansen.

Exempel section-9e9332aa86b74a5fb321375c03fdc5b3

\<instance>.init()
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8